Історія Уманьферммаш

Відкрите акціонерне товариство „Уманьферммаш”.

Відкрите акціонерне товариство „Уманьферммаш” – одне з ведучих підприємств Черкаської області та галузі сільгоспмашинобудування України.

По рейтингу входить в першу десятку найкращих підприємств України.

Його діяльність забезпечує розвиток не тільки підприємств агропромислового комплексу і металургії (як споживачів продукції) , але й міста Умань та всього регіону.

ВАТ „Уманьферммаш”, незважаючи на всілякі негаразди та проблеми, впевнено дивиться вперед і бачить своє майбутнє. В цьому заслуга його незмінного керівника — Заслуженого машинобудівника України, Почесного громадянина м. Умань, повного кавалера ордена „За заслуги”, депутата Черкаської обласної ради Анатолія Васильовича Ліпкана.

Історія ВАТ „Уманьферммаш”

В наступному, 2009 році, ВАТ „Уманьферммаш” буде відзначати своє 40-річчя.

З 7 липня 1983 р. ВО “Уманьферммаш” очолює генеральний директор Ліпкан Анатолій Васильович. З його приходом підприємство значно покращило свою роботу, зміцніла трудова, виробнича, технологічна та фінансова дисципліна. В усьому був наведений належний порядок.

Об’єднання розвивалось не тільки в виробничому, але й в соціальному плані.

Складним етапом в історії заводу „Уманьферммаш” був період становлення економіки незалежної України.

Пояснюється це тим, що підприємство було спеціалізоване на випуск трьох видів машин для тваринництва і кормо-виробництва і фактично являлось монополістом, забезпечуючи своєю продукцією всі господарства Радянського Союзу. З розпадом останнього залишилося без ринків збуту. З 1991 року жодної одиниці продукції, під яку будувався завод, не було випущено.

Керівництвом об’єднання в особі генерального директора Ліпкана Анатолія Васильовича було вжито дієвих і надтермінових заходів — з 1991 року впроваджується нова структура управління ВО “Уманьферммаш” і нова система господарювання.

З 1991р. завдяки ініціативі генерального директора Ліпкана А.В. для розробки нових машин створений конструкторський потенціал, тому що раніше вони розроблялися науководослідними інститутами і конструкторськими бюро. Проводиться робота з освоєння нових видів продукції. А. В.Ліпкан приймає далекоглядне рішення — з його ініціативи створена перша в регіоні служба маркетингу для вивчення ринку.

Підприємство переспеціалізувалося на випуск техніки, що користалася попитом — машин для переробки сільськогосподарської продукції, грунтообробної і бурякозбиральної техніки, транспортних засобів і іншої продукції, якої потребував ринок. Номенклатура продукції виросла з 6 найменувань машин у 1991р. до 70 найменувань у 2007р. Усе це дозволило не тільки вижити, але і розвиватися.

Темпи росту обсягів виробництва за період 1991— 2003р. Склали 113,4 %.

Поряд з виробничою діяльністю ВАТ “Уманьферммаш” веде будівництво житла, розвиває широку соціальну сферу.

За роки незалежності України побудовано і здано в експлуатацію майже 900 квартир.

На підприємстві діє широка соціальна мережа— магазини, їдальні, своєрідна заводська поліклініка, сучасні побутові кімнати, сауни, тренажерні зали, 2 гуртожитки й інші об’єкти.

Генеральним директором ВАТ „Уманьферммаш” Ліпканом А.В. особисто проведена надзвичайно велика робота в пошуку дієвого інвестора для підприємства. І його було знайдено — це Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча.

З 2004 року почався новітній етап розвитку ВАТ “Уманьферммаш”, який характеризується постійним збільшенням випуску та реалізації продукції, ростом продуктивності праці, заробітної плати, ефективності виробництва.

Технічний розвиток

ВАТ „Уманьферммаш” – найбільше машинобудівне підприємство м. Умань та Черкаської області.

Загальна площа підприємства — 50,9 гектарів, загальна розгорнута площа будівель та споруд — 125 990 кв. м.

Оскільки з розпадом Радянського Союзу і руйнуванням тваринницької галузі підприємство залишилося без ринків збуту, пошук шляхів виживання вимагав негайного перепрофілювання виробництва. Було максимально скорочено строки розробки технічної документації і підготовки виробництва. Під керівництвом А.В. Ліпкана закипіла плідна робота у новостворених конструкторських бюро по новій техніці, з проектування нестандартного обладнання та експериментальної дільниці по виготовленню дослідних зразків.

Щоб для розробки нової техніки залучити молодих, перспективних спеціалістів, генеральний директор А.В. Ліпкан прийняв рішення про невідкладне зведення нового будинку та забезпечення їх житлом.
Завод став випускати машини та обладнання для грунтообробки, бурякозбиральні комплекси, обладнання для виготовлення олії, круп, комбікормів та багато іншої техніки, яка користується попитом в сільському господарстві.

Так за 1992 – 2008 рр. на підприємстві під керівництвом генерального директора Ліпкана А.В. було впроваджено виробництво такої нової техніки:

1992 р. – Лiнiя для виготовлення крупи – ЛПК-500

 • Крупорушка – КПК-500
 • Кузов грузового автомобiля ГАЗ, ЗIЛ
 • Кормороздавач – КМП-Ф-3

1993 р. – Комплекс приготування олiї – КПМ-450

 • Лiнiя по переробцi соєвої олiї – КСМ-250
 • Установка вакуумна – УВВ-Ф-60, УВВ-Ф-120
 • Трап-вiзок – ТТС-Ф-2.003
 • Навiсне обладнання для бульдозера – МУБ-Ф-2.5

1994 р. – Борона передпосiвна – БП-3.8

 • Завантажувач сiвалки – ЗС-3.0
 • Прес-екструдер – ПЕС-250

1995 р. – Батарея борони – БДТ-01

 • Поїлка автоматична – ПА-2

1996 р. – Агрегат для збирання бурякiв – АЗБ-6

 • Конвейєр скребковий гноєзбиральний – КСГ-4

1997 р. – Гичкозбиральна машина – МГ-6

 • Агрегат передпосiвний – АП-6

1998 р. – Плуг плоскорiз – розпушувач – ППР-2.5

 • Борона дискова важка – БДВ-3
 • Борона дискова важка – БДВ-7
 • Борона фрезерна – БФ-4.6

1999 р. – Борона пружинна – БП-12

 • Напiвпричiп тракторний самоскидний – НТС-5
 • Завантажувач шнековий – ЗШП-1
 • Агрегат для збирання корнеплодiв – АЗК-6
 • Обладнання для переробки кукурудзи – ОПК-20

2000р. – Борона дискова широкозахватна – БДШ-8.2

 • Комплект обладнання для зерносховищ – КОЗ-1, КОЗ-2

2001 р. – Агрегати передпосівні АП-3; АП-3,7

 • Культиватор паровий навісний КПН-8

2002 р. – Коток кільчато-зубчатий КЗК-6

 • Кормороздавач-змішувач причіпний КЗП-3
 • Агрегат для внесення гербіцидів АВГ-8
 • Борона дискова важка БДВ-4,2

2003 р. – Лущильник дисковий важкий ЛДВ-4

 • Агрегат для внесення гербіцидів АВГ-8
 • Культиватор причіпний КПП-8
 • Комбайн силосний КС-1,7

2004 р. – Лущильник дисковий ЛДГ-10М

 • Культиватор паровий КПС-4
 • Зчіпка гідрофікована СГ-21
 • Зчіпка гідрофікована С-11У
 • Завантажувач зерна сівалок ЗС-30М

2005 р. – Каток кільчато-зубчатий КЗК-9,2

 • Культиватор для високостеблих рослин КПР-5,6
 • Міжрядний культиватор обробітку ґрунту УСМК-5,4
 • Зерновий навантажувач ЗЗС-60

2006 р. – Кільчато-зубчатий каток КЗК-10

 • Мульчувач МР-2,7
 • Кормороздавач для ВРХ КТУ-4
 • Причіп модернізований НТС-5А
 • Борона дискова з катками БДВ-4,2А

2007 р. – Лущильник дисковий ЛДВ-6

 • Лущильник ЛДВ-2,4
 • Борона садова БДС-2,3
 • Ємкість для перевозки води АПВ-6
 • 18-рядний культиватор УСМК-8,1

2008 р. – Глибокорозрихлювач ГРК-2,9

 • Лущильник 15 метровий ЛДГ-15
 • Лущильник важкий ЛДВ-6,3

З 2004 року ВАТ „Уманьферммаш” почало освоєння та виготовлення продукції (обладнання, устаткування та запасні частині) для металургійної промисловості. Це – грейфери, заслінки мартенівських печей, ролики, кліщі, вагонетки, бури та багато іншого. Їх обсяги в структурі випуску продукції підприємства складають понад 30%.
Генеральний директор ВАТ „Уманьферммаш” Ліпкан А.В. на перше місце в діяльності підприємства ставить питання проведення технічної політики, розробки та впровадження нової конкурентноздатної ліквідної техніки, належної технічної підготовки виробництва, технічного переозброєння, впровадження новітніх технологій, кардинального ресурсо та енергозбереження, зростання продуктивності праці на основі досягнень науки і техніки.
Щорічно на технічне переозброєння витрачається 3,5 – 4 млн. грн. Впроваджені нові технології виробництва – плазменного різання металу, індукційного нагріву дисків борін, виготовлення бурів та багато інших.

Виробництво

Виробнича структура ВАТ „Уманьферммаш” пройшла великий шлях розвитку і становлення. Вона створювалась, розвивалась та змінювалась під безпосереднім керівництвом генерального директора Ліпкана А.В. в залежності від вимог часу та конкретного стану і потреб економіки.

Нині на підприємстві десятки цехів основного та допоміжного виробництва.

Завдяки далекоглядності та господарності генерального директора Ліпкана А.В. вдалося уберегти всі будівлі, споруди, обладнання та устаткування в період становлення незалежності. На ВАТ „Уманьферммаш” все збережено до гвинтика, роботоспоможне, дбайливо доглянуте і працює, дає продукцію.

Нині йде процес постійного оновлення верстатного парку підприємства – придбані, встановлені та працюють установки плазмової порізки металу, верстати з ЧПУ, новітні токарні та фрезерувальні верстати, сучасне зварювальне обладнання, вальці та багато іншого.

Економіка

Економіка ВАТ „Уманьферммаш” завжди відзначалася стабільністю. Щорічно нарощувалися обсяги виробництва та реалізації продукції. Підприємство прибуткове. Темпи росту виробництва за період 1991-2003рр. склали 113,4 %.

За останні 4 роки обсяги виробництва та реалізації ВАТ „Уманьферммаш” зросли в 6 разів – з 20 млн. грн. в 2003р. до 125 млн. в 2007р.

Своєю продукцією підприємство задовольняє потреби ринку України в високоякісній сільськогосподарській техніці.

Значна частина продукції поставляється на експорт, а саме до Росії, Молдови, Білорусі, Казахстану, Сербії, Болгарії, Польщі. За 3 останні роки обсяги реалізації на експорт зросли більш, ніж в 10 разів і питома вага експорту в загальній реалізації складає майже 25%.
За 5 місяці 2008р. випуск і реалізація продукції склали понад 80 млн. грн.

Темп росту обсягів виробництва – 129%.

Питома вага обсягів виробництва ВАТ „Уманьферммаш” у загальноміських складає 40 відсотків.

А рівень заробітку заводчан майже у 2 рази перевищує середній розмір заробітної плати в м. Умані і є одним з найвищих на Черкащині.

На даний час середня заробітна плата 1 працюючого складає 2 100 грн. до кінця року цей показник планується підняти до 2500 гривень.

Будівництво

Тільки у того, хто будується є майбутнє. В цьому переконаний очільник заводу А.В. Ліпкан, тому „Уманьферммаш” поряд з виробничою діяльністю завжди веде промислове та житлове будівництво.

На ВАТ „Уманьферммаш” створено та функціонують відділ капітального будівництва та будівельна дільниця.

За період 1991-2008 років заводом під безпосереднім керівництвом Ліпкана Анатолія Васильовича побудовано житла – 895 квартир.
І в даний час ведеться будівництво 72-квартирного житлового будинку, здачу в експлуатацію якого намічено на вересень 2008 року – до професійного свята Дня машинобудівника.

Силами заводу та з ініціативи генерального директора Ліпкана А.А. як депутата Уманської міської ради кількох скликань були газифіковані цілі мікрорайони міста Умані – по вул.. Залізничній, Більшовицькій, Котовского.

Соціальний розвиток

Надійний соціальний захист працівників заводу та пенсіонерів, а також розвиток соціальної сфери підприємства та рідного міста постійно знаходиться на першому плані в діяльності генерального директора ВАТ „Уманьферммаш” Ліпкана Анатолія Васильовича.
Соціальна захищеність працівників ВАТ „Уманьферммаш” на надзвичайно високому рівні. На постійному контролі генерального директора Ліпкана А.В. знаходяться питання щодо виконання комплексних заходів по культурі виробництва, по дотриманню безпеки, гігієни праці, підвищення рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, профілактики захворювань.

Відремонтовано побутові приміщення. Це сучасні душові, сауни, обладнані за європейськими зразками роздягалки та спортивні кімнати з сучасними тренажерами.

Працівники безкоштовно доставляються на роботу і додому автобусами заводу. При виході в відпустку кожен працівник отримує матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі 65% заробітної плати та має змогу придбати пільгові путівки на відпочинок на березі Чорного моря, в оздоровчі табори для дітей. Понад 600 працівників оздоровлюються щорічно.

Соціальна сфера ВАТ “Уманьферммаш” включає чимало об’єктів. Це три магазини — продуктовий, промтоварний та з реалізації товарів народного споживання, що випускаються на заводі, Підсобне господарство має пасіку, зариблені ставки, цех по забою тварин та переробці м’яса. Обіди їдальнях, а їх на заводі дві, дотуються з прибутку підприємства. В магазинах заводу по низьким цінам реалізується м’ясо та м’ясопродукти власного виробництва, а також інші продукти харчування. Товарообіг торгівлі та громадського харчування заводу за 2007 рік склав понад 2,0 млн. грн.

До соціальної сфери підприємства належить і найкращий в області стадіон „Іллічівець”. Він реконструйований будівельниками заводу і став окрасою і гордістю міста. Зараз тут проводяться спортивні змагання, концерти, різні міські заходи та урочистості.
Медпункт за всіма мірками відповідає вимогам поліклініки, обладнаний всім необхідним сучасним обладнанням, де ведуть прийом висококваліфіковані лікарі (терапевт, стоматолог, гінеколог), а медперсонал проводить різні фізіотерапевтичні процедури.
На заводі є два гуртожитки, в яких створені прекрасні умови для проживання. У дев’яти по’верхівці, що по вулиці Косовського створено цілий комплекс соціальних послуг. Це втілення в реальність мрії генерального директора А.В. Ліпкана. Непрестижний колись мікрорайон став дуже комфортним для проживання і відпочинку. Тут відремонтовані дороги, відновлено вуличне освітлення, відкрито автобусні маршрути. Створений побутовий комплекс включає магазин, кафе, швейну та взуттєву майстерні, перукарню, аптеку, пошту, бібліотеку, комп’ютерний клас, дитячий комплекс „Казка”. Функціонує кабінет прийому педіатром від дитячої поліклініки, дитячі гральні майданчики. Всі жителі мікрорайону (а це майже 90% заводчани) надзвичайно задоволені та з вдячні за турботу керівникові підприємства.

Допомога місту та регіону

ВАТ „Уманьферммаш” розвиває не лише соціальну сферу заводу, але й інфраструктуру міста Умані. За 2005 – 2008 роки на це направлено 42,5 млн. грн.

На інфраструктуру міста (стадіон, капітальні ремонти шкіл, дитячих дошкільних та медичних закладів, будівництво спортивних та дитячих майданчиків, асфальтування доріг) за останні 4 роки витрачено 20 млн. грн.

З них на школи та дошкільні заклади витрачено майже 2 млн. грн., на розвиток медичних закладів – 1,7 млн. грн., на спортивні майданчики – 0,6 млн. грн., благоустрій міста 2,5 млн. грн. та ін.

Благодійність генерального директора ВАТ „Уманьферммаш” Ліпкана А.В. стала незаперечною. Він є головою піклувальної ради школи-інтернату, дитячого будинку, спонсором всіх учбових закладів міста.
Допомога лікувальним закладам міста з боку ВАТ „Уманьферммаш” та особисто Анатолія Васильовича Ліпкана стали майже звичними. Відбудовані та відремонтовані цілі відділення міської лікарні (реанімаційне, хірургічне, шкіряно-венерологічне, офтальмологічне, кардіологічне та інші.). Придбано багато необхідного медичного обладнання, постійно надається фізична та фінансова допомога на розвиток.

Розвиток сільського господарства

Заводом та особисто генеральним директором ВАТ „Уманьферммаш” Ліпканом А.В. проведена надзвичайно велика робота по відновленню сільськогосподарських підприємств у селах Гереженівка, Томашівка, Максимівка Уманського, Синиця Христинівського районів та у селах Ружинського району, що у Житомирській області. Створенно 4 агроцехи, на розвиток матеріальної бази яких за 4 останні роки (2005-2008рр.) було направлено 48 млн. грн., в тому числі на їх соціальну сферу – 15,6 млн. грн. Відбудовано та проведено капітальний ремонт виробничих приміщень – 12,5 млн. грн.. На ремонт шкіл, клубів, ФАПів, доріг витрачено 10 млн. грн. Газифіковані села Томашівка і Гереженівка Уманського району – 5,2 млн. грн.

Придбано високопродуктивну ВРХ та свиней, різноманітну сільськогосподарську техніку (комбайни, трактори, жатки, косилки та багато іншого). Впровадженні новітні технології в тваринництві та рослинництві.

Громадська діяльність

А.В. Ліпкан дуже дієва, неспокійна душею і небайдужа до чужих проблем людина. Він неодноразово обирався депутатом Уманської міської та Черкаської обласної ради. Причому, будучи депутатом, дуже активно працював — виступав з багатьма пропозиціями по покращенню діяльності в ім’я людей та ініціював чимало соціальних проектів. Ремонти доріг, споруд, газифікація вулиць та будинків, охорона навколишнього середовища та створення зелених зон у мікрорайонах проживання заводчан та навколо підприємства, не говорячи уже про сам завод.

Як ніяке інше підприємство міста, ВАТ «Уманьферммаш» турбується про дотримання здорового способу життя в суспільстві. Прекрасний міський стадіон «Іллічівець», спортивний міні-комплекс по вулиці І.Гонти, десятки дитячих майданчиків не лише в Умані, але й інших населених пунктах нашого виборчого округу, підтримка команд з різних видів спорту та окремих спортсменів — все це завдячуючи колективу ВАТ «Уманьферммаш» та його генерального директору А.В. Ліпкану.

Як почесний голова футбольного клубу «Іллічівець-Умань» вболіває і підтримує футбол.

ВАТ «Уманьферммаш» стає генеральним спонсором проведення міського Дня спорту подарунки та призи спортсменам були закуплені на кошти уманьферммашівців.